Türkiye'deki Sermaye Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri

Av. Ali Yurtsever 1. Genel Bakış Türkiye'deki sermaye şirketlerinin (JSC'ler ve LLC'ler) yönetim kurulu üyelerinin görev, sorumluluk ve yükümlülüklerini düzenleyen ana mevzuat 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'dur (TTK). Kural olarak TTK, Yönetim Kurulu Üyelerinin temkinli birer yönetici olarak hareket etmelerini ve şirket çıkarlarını korumalarını şart koşar…

TÜRKİYE'DE SERMAYE YATIRIMI

Av. Ali Yurtsever 1. GENEL BAKIŞ Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, hem ulusötesi hem de yerel birçok farklı gelişme, Türkiye'deki sermaye yatırımını yabancı yatırımcılar için daha arzu edilir ve ulaşılabilir bir fırsat haline getirmede etkili oldu. Bu gelişmeler, küresel sosyo-politik değişimlerden Türkiye'nin son birkaç yıldır yaşamakta olduğu iç ekonomik sorunlara kadar uzanmaktadır.

KURUMLAR VERGİSİ HUKUKU - VERGİ NUMARASI, BEYAN VERME VE TÜRKİYE'DE FATURALANDIRMA

A. Genel Bakış Bir önceki yazımızda (Kurumlar Vergisi 101) özetlendiği gibi, Türkiye özellikle kurumlar vergisi konusunda çok sayıda kanun ve ikincil düzenleme ile düzenlenen oldukça karmaşık bir vergi sistemine sahiptir. Yukarıda belirtildiği gibi, vergi türüne bağlı olarak vergi beyannamelerinin sunulması için farklı vergi döngüleri ve farklı süreler vardır. İçinde …

KURUMLAR VERGİSİ HUKUKU REHBERİ

A. Genel Bakış Türkiye, çok sayıda ayrı kanun, yönetmelik, tebliğ ve müteakip değişikliklerle uygulanan karmaşık bir vergi sistemine sahiptir. Buna göre Türk Vergi Sistemini düzenleyen başlıca yasal metinler 213 Ocak 4 tarihli ve 1961 sayılı Vergi Usul Kanunu (Vergi Usul Kanunu), 5520 Haziran 13 tarihli 2006 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (Kurumlar Vergisi Kanunu), Değer…

Türkiye' de Şirket Tahvili Nasıl İhraç Edilir?

Av. Bir Kaynak Artırma Yöntemi Olarak Ali Yurtsever LLM Şirket Tahvili Sermaye piyasası araçlarının karmaşık yapısı içinde şirket tahvili ihracı, şirketlere yeni kaynak yaratmada etkin bir yöntem olarak öne çıkıyor. Şirketlerin yeni fonlara hızlı bir şekilde erişmesine izin vermek, yeni işe alım uygulamalarını destekleyebilir ve ekonomiye fayda sağlayabilir, bu nedenle…

Türkiye'de Hukuka Uygun Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin 8 İlke

Av. Ali Yurtsever LLM Kişisel Veri İşleme ve LPDP Dijital verileri çevreleyen yasal ortam, yıllar içinde istikrarlı bir şekilde değişmekte ve gelişmektedir. Bu değişikliğin genel hızı, diğer ülkeleri bu yeni kural ve düzenlemelere uyum sağlamaya iten Avrupa'nın GDPR'yi uygulamasıyla arttı. Takip etmek için…

Türkiye'de Kişisel Verilerin Korunması

Av. Ali Yurtsever LLM Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“KVKK”) uygulanmasıyla birlikte veri sorumluları ve veri işleyenlere yeni kurallar ve yükümlülükler getirilmiştir. LPDP ayrıca bu yükümlülükleri ihlal edenlere ciddi para cezaları ve hapis cezaları öngörmüştür. Ne yazık ki, çoğu veri denetleyicisi/işleyicisi…

Türk Üniversitelerinde Yabancı Akademisyenlerin Görevden Erken Alınması

Av. Ali Yurtsever LLM I. Türkiye'deki Yabancı Akademisyenlerin Hukuki Durumu Üniversitelerde istihdam edilen akademik personelin (ve yabancı akademisyenlerin) hukuki statüleri, ağırlıklı olarak yüksek mahkemeler tarafından verilen çelişkili kararlar ve içtihatlar nedeniyle uzun süredir tartışma konusu olmuştur ( Yargıtay ve Danıştay). Bu konudaki asıl mesele…

Select Language »