Durum Tespitinin Önemi

Emir Aksoy LL.M., LL.M. IP

Daha geniş anlamda Durum Tespiti, bir şirketin potansiyel bir alıcı tarafından, bir hedef şirketin araştırılması ve analizi yoluyla değerlendirilmesi anlamına gelir. Bu Makalede amacımız, bir durum tespiti raporunun (bundan böyle “DD” olarak anılacaktır) nasıl taslağı oluşturulacağına ve DD'nin Fikri Mülkiyet ve Bilgi Teknolojisi bölümüne özel olarak odaklanarak bir genel bakış sağlamaktır.

Türk hukukunda Birleşme ve Devralma ile ilgili özel bir düzenleme bulunmadığından, birleşme ve devralma sürecinde imzalanan tüm sözleşmelere Türk Borçlar Kanunu uygulanacaktır. Alıcı ve Hedef Firmalar arasındaki niyet mektubu veya mutabakat zaptı sonrasında yasal risklerden kaçınmak ve satın alan taraf için satın alma öncesinde iyi bir analiz yapmak için yasal durum tespiti raporu hazırlanması gerekmektedir.

Hedef şirketin tüm sözleşmelerini ve taahhütlerini gözden geçirmek, yasal bir DD hazırlamanın en çok zaman alan unsuru olsa da, en hayati kısımdır. Özellikle kontrol maddesi değişikliği içeren sözleşmeler raporda belirtilmelidir.

Bir şirketin Fikri Mülkiyeti çoğu durumda şirketin fiyatını belirler ve DD sürecinde dikkatlice analiz edilmelidir. Şirketin özellikle ulusal ve uluslararası patentleri ile bekleyen patentleri gözden geçirilmelidir. Bir çalışan icadı nedeniyle herhangi bir çalışana herhangi bir hakkın garanti edilip edilmediğini kontrol etmek de önemlidir.

Hedef şirketin tescilli ve bekleyen ulusal ve uluslararası ticari markalarının durumu kontrol edilmeli ve şirket telif hakkıyla korunan herhangi bir materyal kullanıyorsa DD'de belirtilmelidir. Ayrıca, fikri mülkiyet kontrolleri ve kontrolleri sırasında, hedef şirketin herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi veya hedef şirketin herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet haklarını ihlal edip etmediğinin yanı sıra, hedef şirketin devam eden ve önceki davalarının incelenmesi önemlidir. .

Bir diğer önemli nokta, hedef şirketin fikri mülkiyet hakları üzerinde haciz ve takyidat olup olmadığının kontrol edilmesidir.

Teknoloji transferi ve lisans sözleşmeleri, DD'nin Fikri Mülkiyet bölümündeki en hayati sözleşmelerdir ve özellikle üçüncü şahıslarla imzalanan münhasır fikri mülkiyet lisans sözleşmeleri olmak üzere çok iyi analiz edilmelidir.

Hedef şirketin kullandığı tüm Yazılımlar uygun şekilde lisanslanmalı ve şirketin ürünleri için herhangi bir açık kaynaklı yazılım kullanıp kullanmadığı ve dahil edilen açık kaynaklı yazılımdan kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık varsa da dikkate alınmalıdır.

Yasal DD raporunun taslağı, hedef şirketin kurulduğu yerel bir tam hizmet hukuk firması tarafından yapılacaktır. Bu konuyla ilgili başka sorularınız varsa, lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi ve yardım için lütfen bizimle buradan iletişime geçmekten çekinmeyin.

Bazı Birleşme ve Devralmalarda 7 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4054. maddesi uyarınca Rekabet Kurumu'na bildirilecek ve Kurumun onayı aranacaktır.

Select Language »