Çevrimiçi Medya Hizmetlerine RTÜK Denetimi

RTÜK Artık Çevrimiçi Medya Hizmet Sağlayıcılarını Denetleme Hakkına Sahiptir

Emir Aksoy LL.M., LL.M. IP

RTÜK Denetimi

Çevrimiçi radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların sunumuna ilişkin Yönetmelik taslağı (“Düzenleme“) Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun internet sitesinde yayınlanmıştır (“RTÜK“) 27'deth Eylül 2018 tarihli ve nihai Yönetmelik 1 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.st Taslakta küçük farklılıklar ile Ağustos 2019.

Yönetmeliğin Kapsamı

Yönetmelik, çevrimiçi radyo, televizyon, isteğe bağlı yayıncılar, özel medya hizmet sağlayıcıları ve bu tür yayın hizmetlerini ileten platform operatörlerine uygulanacaktır. Yönetmeliğin 4. maddesine göre bireysel Yayıncılar bu Yönetmelik kapsamına girmeyecektir.

Lisanslama ve Yetkilendirme

Bu tür medya hizmet sağlayıcıların bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden (01.08.2018) itibaren bir ay içinde lisans veya yetki başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Bu Yönetmelik gereklerini yerine getiren adaylara medya hizmetinin türüne göre (İNTERNET RADYO, İNTERNET TV, TALEP ÜZERİNE YAYIN YAYINI) lisans veya yetki verilir.

Verilen lisans veya yetki yalnızca uygulama ile ilgili medya hizmeti içindir, başvuru sahibi tarafından farklı hizmet türleri için ayrı lisans veya yetki başvuruları yapılacaktır.

Çevrimiçi yayın lisansları veya yetkileri 10 yıl süreyle verilecek. Lisans veya yetki süresinin bitiminden en az iki ay önce RTÜK'e lisans veya yetki yenileme başvurusu yapılabilir.

Fiyatlandırma(Yakında)

Yönetmeliğin 12. maddesine göre lisans ücretleri online radyolar için 10.000 TL, online televizyonlar ve isteğe bağlı yayıncılar için: 100.000 TL'dir. Online tele-alışveriş temalı yayıncılar için yukarıda belirtilen lisans ücretlerinin 5 katı uygulanacaktır.

Hizmet sağlayıcıların hizmetlerini ücretli abonelik modeli ile sunmaları ve yalnızca abonelerine sağlanan sınırlı erişim durumunda, yukarıda belirtilen lisans ücretlerine ek olarak, Nisan ayı sonuna kadar RTÜK'e yıllık net satışlarının % 0,5'ini ödeyeceklerdir. gelecek yıl.

Lisans ücretleri peşin veya taksitli olarak ödenebilir.

Yaptırımlar

Bir medya hizmet sağlayıcısının 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren RTÜK tarafından verilen yayın lisansı veya yetkisi olmaksızın hizmetlerini çevrimiçi olarak sunmaya devam etmesi ve RTÜK'ün bu durumu tespit etmesi halinde RTÜK, Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre bu durumu web sayfasından duyurur. . Bu tür bir duyuru, yayıncıya yapılan bir bildirim olarak kabul edilecektir. Yayıncıya, ilgili lisans veya yetkiye başvurması için üç aylık süre verilecektir; bu süre, ilgili lisans bedellerinin peşin ödenmesi halinde üç ay daha uzatılabilir. Bu hizmet sağlayıcıların süresi içinde hareket etmemesi halinde sulh ceza hakimliğine içerik kaldırma ve/veya erişim yasağı talebi yapılır ve suç duyurusunda bulunulur.

Sonuç

RTÜK, bu Yönetmelik kapsamına giren çevrimiçi medya hizmet sağlayıcılarını denetleyebilecek ve yayınlanan içeriklere müdahale edebilecektir. Bu tür medya hizmet sağlayıcıları, olası cezai ve idari yaptırımlardan kaçınmak için bu Yönetmelik kapsamına girip girmediklerini değerlendirerek RTÜK'e lisans veya yetki başvuru işlemlerine başlamak zorundadır.

Select Language »