Tüm Yayınlar

Türkiye'de Sermaye Yatırımı

TÜRKİYE'DE SERMAYE YATIRIMI

Av. Ali Yurtsever 2. TÜRKİYE'DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI Türkiye'de sermaye yatırımına uygulanan nispeten az sermaye kısıtlaması vardır ve Türkiye, yabancıların şirketleşmek ve/veya yer değiştirmek için geçmeleri gereken karmaşıklıkları ve prosedürleri hafifletmek için de adımlar atmıştır…

Türkiye'de Hukuka Uygun Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin 8 İlke

Av. Ali Yurtsever LLM LPDP'nin uygulanması, kişisel verileri kontrol eden ve/veya başka şekilde işleyen işletmeler için ek uyumluluk gereklilikleri ve yükümlülükler anlamına da geliyordu. Ancak, LPDP'ye ve Veri Koruma Kurumu'nun (DPA) kararlarına tam uyum sağlamak kolay bir iş değildir, çünkü işletmelerin uygulamaları gerekli…

Türk Üniversitelerinde Yabancı Akademisyenlerin Görevden Erken Alınması

Av. Ali Yurtsever LLM II. Yabancı Akademisyenlerin Haksız Görevden Çıkarılması ve Muhtemel İddialar Yukarıda kısaca özetlenen konular ve ilgili yüksek mahkeme içtihatları, yabancı akademisyenlerin haksız yere erken işten çıkarılması davalarında, yabancı akademisyenlerin talep edebilecekleri hakları doğrudan etkilediği için özellikle önemlidir…

Türk Hukuku Kapsamında Distribütörlük Sözleşmeleri

II. Distribütörlük Sözleşmelerine Uygulanacak Yasal Hükümler Distribütörlük sözleşmeleri mevzuatta düzenlenmediğinden veya başka bir şekilde ayrı hükümler altında tanınmadığından, bu sözleşmelere uygulanacak yasal hükümlerin ve hükümlerin belirlenmesi bazen zor olabilir. Halihazırda distribütörlük ile ilgili hükümler ve hükümler…

BAŞLANGIÇLAR İÇİN FİKRİ MÜLKİYET (IP) STRATEJİSİ

GİRİŞİMCİLER İÇİN FİKRİ MÜLKİYET (IP) STRATEJİSİ

Fikri Mülkiyet Haklarının Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi Fikri varlıkların iyi korunduğundan emin olmak için, bir startup, öncelikle iş planını, stratejisini ve ürünlerini kapsamlı bir şekilde analiz etmeli ve kaydettirmesi gereken her olası fikri mülkiyet hakkını/sınıfını etkin bir şekilde belirlemelidir. Bu, tahmin edilemeyen bir başarısızlık olarak çok önemlidir…

Ticari Elektronik İletiler

Ticari Elektronik İletiler ve İleti Yönetim Sistemi Kayıt Süreci Av. Ali Yurtsever LLM Ticari Elektronik İleti Tanımı ve Onay Alınması Ticari elektronik ileti, Kanunun 2. ve Yönetmeliğin 4. maddesinde tanımlanmıştır. Her iki maddeye göre de ticari elektronik ileti “…

Türkiye'de Sınır Ötesi Veri Aktarımları ve Veri Koruma Kurulu'nun Amazon Türkiye Kararının Etkileri

Av. Ali Yurtsever LLM Kişisel Verilerin Üçüncü Şahıslara Aktarılması Üçüncü şahıslara kişisel veri aktarımları KVKK kapsamında oldukça kısıtlayıcı bir şekilde düzenlenmiştir (GDPR'deki hükümlere benzer şekilde). KVKK'nın 5. maddesinde, veri sorumlularının kişisel verileri üçüncü kişilere aktaramayacakları açıkça belirtilmektedir…

TÜRKİYE'DE UYUŞTURUCU BULUNDURMA VE CEZAİ YAPTIRIMLAR

KİŞİSEL KULLANIMA YÖNELİK Uyuşturucu bulundurmak Yukarıda belirtildiği gibi, kişisel kullanım amaçlı uyuşturucu bulundurmak Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin 1'inci maddesinin birinci fıkrasına göre, kişisel kullanım için yasa dışı uyuşturucu madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi …

TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKETLER İÇİN COVID-19 YASAL KILAVUZU

COVID-19'UN KİRA ÖDEMELERİ VE İSTİHDAM ÜZERİNE HUKUKİ ETKİLERİ Av. Ali Yurtsever LLM II. OFİS KİRA ÖDEMELERİ a. Mevzuat Değişikliklerinin Kısa Gözden Geçirilmesi Yukarıda belirtilen yetkiye sahip bazı işletmelerin kapatılmasının ardından, getirilen ilk mevzuat değişikliklerinden biri yaklaşık …

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Yükümlülükleri

Yönetim Kurulu üyelerinin sorumlulukları TTK'nın 553. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre yönetim kurulu üyeleri, ancak kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kendi kusurları ile yerine getirmedikleri takdirde, şirketin hissedarlarına ve şirket alacaklılarına (ilgili üçüncü şahıslara) verdikleri zararlardan sorumlu olabilirler. . Yönetim Kurulu Üyelerinin eylemlerinden dolayı sorumlu tutulabilmesi için yukarıda belirtilen iki şartın bir arada bulunması gerekir.

Türkiye'de Telif Hakkı Koruması

Türkiye'de telif haklarının korunması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında düzenlenmiştir. Telif hakkı, eserin yaratılmasıyla otomatik olarak ortaya çıkarken, “eser”, yazarının özelliğini taşıyan, aşağıdaki kategorilere giren eserler olan herhangi bir fikri veya sanatsal ürün olarak tanımlanır.

Türkiye'deki Dijital Telif Hakkı İhlallerine İlişkin Bildirim ve Kaldırma Prosedürü

Emir Aksoy LL.M., LL.M. IP Birinci aşama, hak sahipleri tarafından yapılacak bildirimi takip eden üç gün içinde içerik sağlayıcının ihlale neden olan içeriği siteden kaldırmasını gerektiren telif hakkı ihlallerinin bildirimi ve kaldırılmasıdır. İkinci aşama, içerik sağlayıcının…

İŞ SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK İŞ KANUNUNA GÖRE İŞVERENLER TARAFINDAN FESHİ

II. İŞ GÜVENLİĞİ KOŞULLARI Kanun'un 18. maddesi iş güvenliğinin şartlarını açıkça tanımlamaktadır. Buna göre, en az 30 işçi çalıştıran bir işyerinde en az altı aydır çalışmakta olan işçi/işçi, iş güvencesi kurallarından yararlanır. …

ÜCRETSİZ İNTERNETİN SONU VEYA AB DİJİTAL TELİF HAKKI REJİMİNİN MODERNİZASYONU

Teknoloji devleri kendi Yükleme Filtrelerini oluşturabilse de, bunu yapmak için fazlasıyla yeterli kaynağa sahip olduklarından, yeni yönerge çoğunlukla daha küçük platformları vuracaktır. Böyle bir filtreyi yerleştirmenin maliyeti, yalnızca teknoloji devlerinin dünyadaki yerini sağlamlaştırmakla kalmayacak…

TÜRKİYE'DE İNTERNET YASAKLARI

Belirli Web Sitelerine Erişimi Yasaklama/Engelleme Av. Ali Yurtsever LLM II.KİŞİSEL HAKLARIN İHLALLERİNİN VE ERİŞİMİN ENGELLENMESİNİN ÖNLENMESİ Kanun, sitelerin yasaklanmasının tanımlarını ve teşkilat yapısını, katalog suçlarını ve yasal çerçeveyi ve birkaç prosedürü belirlemiştir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri…

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Gayrimenkul Yatırımlarına Dayalı Türk Vatandaşlığı Başvuruları Av. Ali Yurtsever LLM II.SON ÇERÇEVE DEĞİŞİKLİKLERİNİN ÖZETİ a) 2017 Başında Yapılan Değişiklikler Yukarıda da belirtildiği üzere Bakanlar Kurulu, 'Kanun Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik…

Select Language »