Tüm Yayınlar

Anlaşmayı Sağlama: Kusursuz Türk Gayrimenkul Sözleşmeleri Rehberi

Türk Gayrimenkul Sözleşmelerinin Geçerliliği Nasıl Sağlanır? II. Türk Gayrimenkul Sözleşmelerinin Şekli ve Uygulanabilirliği A. Türk Gayrimenkul Sözleşmelerinin Dili Dikkat edilmesi gereken ilk hususlardan biri Sözleşmenin dilidir. Türk mevzuatı, özellikle 1 Sayılı Türkçenin Zorunlu Kullanımına İlişkin Kanunun 805. Maddesi,…

Türkiye'de Sağlık Turizmi Hizmetlerinin Kurulması

Yatırımcılar için Stratejik Rehber II. Türkiye'de Sağlık Turizmi Hizmetlerine İlişkin Yasal Çerçeve ve Ruhsatlandırma Türkiye'nin sağlık turizmi sektörü, kalite ve güvenlik standartlarının korunmasını sağlayan sağlam bir yasal çerçeve içerisinde faaliyet göstermektedir. Sektörü yönlendiren önemli mevzuat metinleri arasında 1219 Sayılı Tıp ve Sağlık Bilimlerinin Yürütme Usulü Hakkında Kanun yer alıyor…

Türkiye’de Biyometrik Veri Kullanımının Kilidini Açmak

AİHM ve Türkiye DPA'sından Kritik Görüşler II. Türkiye’de Veri ve Biyometrik Veri İşleme Konusunda Geçerli Mevzuat: Türkiye’de kişisel verilerin işlenmesini düzenleyen temel mevzuat 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur (KVKK). sağa…

Türkiye'de Tahkim Hakkında Kapsamlı Kılavuz

Tahkim Anlaşmaları: Hızlı ve Etkin Uyuşmazlık Çözümünün Anahtarı II. Türkiye'de Tahkime İlişkin Tahkim Anlaşmasının Unsurları 1. Tahkim Niyeti Geçerli bir tahkim anlaşmasının temel unsurlarından biri, tarafların uyuşmazlıklarını tahkime götürme yönündeki açık niyetleridir. Taraflar karşılıklı olarak ve açıkça muvafakatlerini beyan etmelidirler…

Türkiye Serbest Bölgelerinde Çalışma İzni: Yabancı Çalışanlar İçin Kapsamlı Bir Rehber

Türkiye Serbest Bölgelerinde Çalışma İzinleri Yönetmeliğinin Çözümü Türkiye Serbest Bölgelerinde yabancı çalışanların çalışma izinlerinin alınmasına ilişkin çerçeve “Yabancı İşverenlerin Serbest Bölgelerde Çalışma İzinleri Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir. 27 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe giren bu düzenleme, çalışma izninin iyileştirilmesi ve hızlandırılması amacıyla hazırlandı…

TÜRKİYE'DE KDV VE VERGİ İADESİ İŞLEMLERİ

Türkiye'de Vergi İadesi - İthalat ve İhracatta Uygulanacak Prosedürler 2. Türkiye'de Vergi İadesi ve İthal Hammaddeler için Kesintiler Kanunen, ithalatçıların ödediği vergiler için kesinti ve/veya vergi iadesine izin veren farklı istisnalar, muafiyetler ve mekanizmalar mevcuttur. belirli ürün ve hizmetler için vergi mükellefleri ve her mekanizmanın farklı…

Türkiye'deki Sermaye Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri

Av. Ali Yurtsever 1. Genel Bakış Türkiye'deki sermaye şirketlerinin (A.Ş. ve LLC) yönetim kurulu üyelerinin görev, sorumluluk ve yükümlülüklerini düzenleyen temel mevzuat 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'dur (TTK). TTK, kural olarak, Yönetim Kurulu Üyelerinin ihtiyatlı yöneticiler olarak hareket etmelerini ve şirket çıkarlarını korumalarını öngörmektedir…

TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİ

Yeni Yatırımcılar İçin Av. Ali Yurtsever 1. GİRİŞ – TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİ Türkiye, bir süredir dünya çapında medikal turizm pazarında lider bir güç konumundadır. Piyasa, Covid-19'un ortaya çıkmasıyla ilk darbeyi alsa da, seyahatler başladığında hızla pandemi öncesi sayılara ulaştı…

TÜRKİYE'DE SERMAYE YATIRIMI

2. TÜRKİYE'DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI Türkiye'de sermaye yatırımına uygulanan sermaye kısıtlamaları nispeten az olup, Türkiye ayrıca yabancıların Türkiye'ye yerleşmek ve/veya yerleşmek için geçmesi gereken karmaşıklıkları ve prosedürleri hafifletmek için adımlar atmıştır. Yabancıların serbestçe dolaşmasına izin verildiğini unutmamak önemlidir…

KURUMLAR VERGİ KANUNU 102

Türkiye'de Vergi Numarası, Döngüler, Beyanname Verilmesi ve Faturalama B. Türkiye'de Vergi Kimliği 2 Sayılı Kanun'un 4358. Maddesi “Vergi kimlik numaralarının tespiti için diğer gerçek ve tüzel kişiler ile diğer gerçek ve tüzel kişiler ile birlikte Kamu İdareleri ve daireleri zorunlu olacaktır.” işlemlerine taraf olan gerçek ve tüzel kişilerin…

KURUMLAR VERGİ KANUNU 101

YABANCI YATIRIMLAR İÇİN BAŞLANGIÇ REHBERİ 2022 yılı gelir vergisi hesaplamaları aşağıdaki gibidir: Gelir TutarıVergi Oranı32.000 TL'ye kadar %15 TL'ye kadar ve 32.000 TL'ye kadar%70.000 (İlk 20 TL için 4.800 TL vergi) 32.000 TL'ye kadar ve 70.000 TL'ye kadar %170.000 (İlk 27 TL için 12.400 TL KDV) 70.000 TL üzeri…

Türkiye'de Şirket Tahvili Nasıl İhraç Edilir?

Türkiye'de Fon Toplama ve Şirket Tahvili İhracı Rehberi Kurumsal Tahvil İhraç Limitleri Türkiye'de şirket tahvilleri borçlanma aracı olarak sınıflandırıldığından ve sermaye piyasası aracı olması nedeniyle sıkı bir düzenlemeye tabidir. Temel düzenleme ve sınırlamalar Tebliğ hükümleriyle getirilmekte olup, Kurul düzenleyici görevi görmektedir…

Türkiye'de Plastik Cerrahi Yanlış Uygulaması

Haklarınızı Anlamak: Türkiye'de Tıbbi Hatalı Uygulama İddialarında Yönelik Tıbbi Hatalı Uygulama İddiaları Bir hastanın, plastik cerrahide hatalı uygulama dahil olmak üzere tıbbi uygulama hatasının tedaviyi yapan doktor veya destekleyici sağlık personeli tarafından yapıldığından şüphelendiği durumlarda, hak ve yükümlülükleri anlamak ve belirlemek önemlidir. Bunun karşılığında doktorların yardımı olacak…

Türkiye'de Hukuka Uygun Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin 8 İlke

Av. Ali Yurtsever LLM LPDP'nin uygulanması, kişisel verileri kontrol eden ve/veya başka bir şekilde işleyen işletmeler için ek uyumluluk gereklilikleri ve yükümlülükleri anlamına da geliyordu. Bununla birlikte, işletmelerin kişisel verilerle ilgili yeni belgeler hazırlamaktan çeşitli önlemler uygulaması gerektiğinden, KVKK'ya ve Veri Koruma Kurumu'nun (DPA) kararlarına tam uyum sağlamak kolay bir iş değildir.

Türkiye'de Kişisel Verilerin Korunması

Av. Ali Yurtsever LLM Gerçek Kontrolü – LPDP İşletmeniz İçin Geçerli mi? KVKK'nın uygulanabilirliği ile ilgili temel konulardan biri de şirketlerin, hissedarların ve/veya kişilerin mevzuatta yer alan şartları yanlış yorumlamalarıdır. En yaygın hatalar, çoğu şirket temsilcisinin belirttiği gibi “veri işleme” ve “veri sorumlusu” terimleriyle ilgilidir…

Türk Üniversitelerinde Yabancı Akademisyenlerin Görevden Erken Alınması

Av. Ali Yurtsever LLM II. Yabancı Akademisyenin Haksız İhraç Edilmesi ve Muhtemel Talepler Yukarıda kısaca özetlenen hususlar ve ilgili yüksek mahkeme içtihatları, özellikle yabancı akademisyenlerin haksız yere erken feshedilmesi davalarında, yabancı akademisyenlerin dava yoluyla ileri sürebilecekleri hakları doğrudan etkilemesi bakımından önemlidir. Tipik olarak standart bir istihdam ilişkisinde (konu…

Türk Hukuku Kapsamında Distribütörlük Sözleşmeleri

Türkiye'de Dağıtım Sözleşmelerinin Karmaşıklıkları ve Hukuki Sonuçları II. Distribütörlük Sözleşmelerine Uygulanacak Yasal Hükümler Distribütörlük sözleşmeleri mevzuatta ayrı hükümler kapsamında düzenlenmediğinden veya başka şekilde tanınmadığından, bu sözleşmelere uygulanacak yasal hüküm ve hükümlerin belirlenmesi bazen zorlayıcı olabilmektedir. Haliyle distribütörlüğe ilişkin hüküm ve hükümler…

İdari Para Cezalarına İtiraz

Veri Koruma Kurumu Tarafından Uygulanan İdari Para Cezalarına Nasıl İtiraz Edilir Av. Ali Yurtsever LLM DPA Tarafından Verilen İdari Para Cezalarının Hukuki Dayanağı KVKK'nın 22. maddesine göre DPA, KVKK'da belirtilen yükümlülüklere uymayanlara idari yaptırım uygulama yetkisine sahiptir. Oysa yaptırımlar…

Ticari Elektronik İletiler

Ticari Elektronik İletiler ve İleti Yönetim Sistemi Kayıt İşlemleri Av. Ali Yurtsever LLM Ticari Elektronik İleti Tanımı ve Onay Alınması Ticari elektronik ileti, Kanun'un 2. maddesi ve Yönetmelik'in 4. maddesinde tanımlanmıştır. Her iki maddeye göre de ticari elektronik ileti, “ticari amaçla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli ileti…

Türkiye'de Sınır Ötesi Veri Aktarımları ve Veri Koruma Kurulu'nun Amazon Türkiye Kararının Etkileri

Av. Ali Yurtsever LLM Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarımı Kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarımı KVKK'da (GDPR'deki hükümlere benzer şekilde) oldukça kısıtlayıcı bir şekilde düzenlenmiştir. KVKK m.5, veri sorumlularının kişisel verileri, veri sahibinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktaramayacağını açıkça belirtmektedir.

TÜRKİYE'DE UYUŞTURUCU BULUNDURMA VE CEZAİ YAPTIRIMLAR

KİŞİSEL KULLANIM AMAÇLI UYUŞTURUCU BULUNDURMA Yukarıda belirtildiği gibi, kişisel kullanım amaçlı uyuşturucu bulundurmak Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin 1. maddesinin 191. bendine göre, kişisel kullanım amacıyla yasa dışı uyuşturucu madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. BT…

Türkiye'de Dijital Hizmet Vergisi Tanıtıldı

Dijital Hizmetler Vergisi Tanımları ve Uygulanabilirlik Bu kanunun yayımlanmasıyla Türkiye dijital hizmetleri vergilendirmeyi amaçlamaktadır. Dijital hizmetler vergisi dolaylı bir vergi olarak belirlenir ve gelir/kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Kanun'un 52. maddesine göre dijital hizmetler vergisi vergisi üçüncü ayın başından itibaren uygulanmaya başlanacak…

TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKETLER İÇİN COVID-19 YASAL KILAVUZU

COVID-19'UN KİRA ÖDEMELERİ VE İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ YASAL ETKİSİ Av. Ali Yurtsever LLM II. OFİS ALANLARI İÇİN KİRA ÖDEMELERİ a. Mevzuat Değişikliklerine Kısa Bir Bakış Yukarıda belirtilen yetkiye sahip bazı işyerlerinin kapatılmasının ardından yapılan ilk mevzuat değişikliklerinden biri de…

Göç İdaresinden Turistik İkamet İzinlerine İlişkin Yeni Karar

Ancak, yukarıda da belirtildiği gibi, bazı ülkeler yeni süreçten muaf tutulduğu için, bu yeni inceleme süreci ve turistik izinler için uzatma kısıtlaması tüm yabancılar için geçerli değildir. Göç İdaresi'nin kararına göre, yeni kural Avrupa Birliği'ne üye ülke vatandaşlarına uygulanmayacak ve…

TÜRKİYE'DE HİSSE DEVRİ – GÖRSEL ÖZET

Hisse devri ve şirketler hukuku dizimizin bir parçası olarak, Anonim Şirketlerde hisse devrine ilişkin kural ve prosedürleri (Bölüm-I) ve bu tür işlemlerde pay defterinin rolünü (Bölüm-II) inceledik. Bu işlemlerin karmaşık yapısı nedeniyle, bilgileri daha fazla hale getirmek için bir infografik de oluşturduk…

TÜRKİYE'DE ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ – BÖLÜM II

TÜRKİYE'DEKİ HİSSE DEVRİNDE ŞİRKET HİSSESİ DENETÇİLERİNİN ROLÜ Av. Ali Yurtsever LLM a) A.Ş.'de Pay Sahibi Olma Sorunu A.Ş.'de pay sahibi olmak ile şirket nezdinde pay sahibi sıfatını talep etmek farklı şeylerdir. Bu, hissedar olmak için olduğu gibi biraz kafa karıştırıcı olabilir…

ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ – BÖLÜM I

TÜRKİYE'DEKİ HİSSE DEVRİ – BÖLÜM I Av. Ali Yurtsever LLM Hisse Devir İşlemleri TTK, JSC'lerin payları için devredilebilirlik ilkesinin uygulanacağını düzenlemektedir. Bu, kural olarak, JSC'lerin hisselerinin ilgili şirketin hissedarları tarafından üçüncü kişilere serbestçe devredilebileceği anlamına gelir…

Türkiye'de Telif Hakkı Koruması

Türkiye'de telif haklarının korunması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında düzenlenmiştir. Telif hakkı, eserin yaratılmasıyla otomatik olarak ortaya çıkarken, “eser”, yazarının özelliğini taşıyan, aşağıdaki kategorilere giren eserler olan herhangi bir fikri veya sanatsal ürün olarak tanımlanır.

TÜRKİYE'DE ŞİRKET KURULUŞU (ANONİM ŞİRKETİ)

II. ŞİRKET TÜRLERİ Kanun “şahıs şirketlerinin” kurulmasına izin vermesine rağmen (şirket sahiplerinin kişisel varlıkları ile şirket borçlarının tamamından tamamen sorumlu oldukları), sermaye şirketleri Türkiye'de hem yerel hem de yerel şirketler tarafından kullanılan en yaygın ticari kuruluş biçimidir. ve yabancı yatırımcılar. Yatırımcılar ya dahil etmeyi seçebilirler…

Çevrimiçi Medya Hizmetlerine RTÜK Denetimi

RTÜK Artık Çevrimiçi Medya Hizmet Sağlayıcılarını Denetleme Yetkisine Sahip Emir Aksoy LL.M, LL.M. Fikri Mülkiyet Lisanslama ve Yetkilendirme Bu tür medya hizmet sağlayıcılar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (01.08.2018) bir ay içinde lisans veya yetkilendirme başvurusunda bulunmak zorundadır. Medya hizmetinin türüne bağlı olarak (İNTERNET RADYO, İNTERNET TV, İSTEĞE BAĞLI AKIŞ…

Türkiye'deki Dijital Telif Hakkı İhlallerine İlişkin Bildirim ve Kaldırma Prosedürü

Emir Aksoy LL.M, LL.M. IP Birinci aşama, içerik sağlayıcının hak sahipleri tarafından yapılacak bildirimi takip eden üç gün içinde ihlal oluşturan içeriği web sitesinden kaldırmasını gerektiren telif hakkı ihlallerinde bildirim ve yayından kaldırma aşamasıdır. İkinci aşama, içerik sağlayıcının verilen hak ihlalinde bulunan içeriği yayından kaldırmaması durumunda başlar…

İŞ SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK İŞ KANUNUNA GÖRE İŞVERENLER TARAFINDAN FESHİ

II. İŞ GÜVENCESİNİN ŞARTLARI Kanun'un 18. maddesinde iş güvencesinin koşulları açıkça tanımlanmıştır. Buna göre, en az 30 işçi çalıştıran bir işyerinde en az altı aydır çalışan her işçi/çalışan iş güvenliği kurallarından yararlanır. İş güvencesi sistemi için öngörülen şartlara rağmen…

TÜRKİYE'DE BORÇ TAHSİLATI

Av. Ali Yurtsever LLM II. BORÇ TAHSİLAT USULLERİ Alacak tahsilat talepleri, bağımsız bir yasal senede dayalı olanlar ve olmayanlar olmak üzere iki genel kategoriye ayrılabilir. Her iki durumda da icra dairesi, talep yapıldıktan sonra borçluya bir ödeme emri verir. İddia değilse…

ORTAKLIĞIN SONLANDIRILMASI (İZALE-İ SUYU)

Emir Aksoy LL.M, LL.M. IP Ortaklığın sona ermesi halinde görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesi olup, dava konusu taşınır ise vasiyet edenin son yerleşim yeridir. İzale-i Şuyu davasında davayı açan paydaş…

Durum Tespitinin Önemi

Emir Aksoy LL.M, LL.M. Bir şirketin IP Fikri Mülkiyeti çoğu durumda şirketin fiyatını belirler ve DD sürecinde dikkatlice analiz edilmelidir. Firmanın özellikle ulusal ve uluslararası patentleri ve bekleyen patentleri gözden geçirilmelidir. Herhangi bir hakkın olup olmadığını kontrol etmek de önemlidir…

ÜCRETSİZ İNTERNETİN SONU VEYA AB DİJİTAL TELİF HAKKI REJİMİNİN MODERNİZASYONU

Teknoloji devleri kendi Yükleme Filtrelerini oluşturabilse de, bunu yapmak için gereğinden fazla kaynağa sahip olduklarından, yeni direktif çoğunlukla daha küçük platformları vuracak. Böyle bir filtreyi yerleştirmenin maliyeti sadece teknoloji devlerinin pazardaki yerini sağlamlaştırmayacak, aynı zamanda daha küçük platformlar için işi zorlaştıracak…

TÜRKİYE'DEKİ YABANCILAR İÇİN ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARI

 II. ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU YÖNTEMLERİ Çalışma izni başvurusu için iki yöntem vardır; birincisi ilgili ülkedeki ilgili Türk konsolosluğuna yapılan yurt dışı başvurular, ikincisi ise online başvuru ile doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılacak yurt içi başvurular…

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BİYOMETRİK VERİLERİN TÜRKİYE'DE KULLANILMASI

II. KİŞİSEL VERİLERİN TANIMI VE İŞLENME YÖNTEMLERİ Kanun'un 2. maddesi kişisel verileri “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlarken, 6. maddesinde ise “ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi düşünce ve inanç, din, mezhep veya diğer inanç, giyim, dernek, vakıf üyeliği…

TÜRK HUKUKUNA GÖRE SAHTECİLİKLE MÜCADELE BASKINLARI

Emir Aksoy LL.M., LL.M. IP OECD ve AB'nin Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, Türkiye şu anda küresel taklit ve korsan mal ticaretinin %3.3'ünü gerçekleştiriyor. Özellikle medikal ürünler, kozmetik ve gıda sektörü gibi sektörlerde taklit ürünler tüketiciler için ciddi bir sağlık ve güvenlik tehlikesi oluşturmaktadır. Orada…

GİZLİLİK ANLAŞMALARININ ÖNEMİ

Emir Aksoy LL.M., LL.M. IP Genel endüstri uygulaması, eğitimsiz bir göz tarafından incelendiğinde herhangi bir kırmızı bayrak çıkarmamaları için, basit ve doğrudan anlaşmalar gibi görünmelerini sağlamak için bu NDA'ları mümkün olduğunca kısa tutmaktır. Ne yazık ki, yeni başlayanların ve/veya küçük işletmelerin çoğu buna düşüyor…

TÜRKİYE'DE İNTERNET YASAKLARI

Belirli Web Sitelerine Erişimin Yasaklanması/Engellenmesi Av. Ali Yurtsever LLM II.KİŞİSEL HAKLARIN İHLALİNİN VE ERİŞİMİN ENGELLENMESİNİN ÖNLENMESİ Kanun, tanımları ve teşkilat yapısını, katalog suçları ile internet sitelerinin yasaklanmasına ilişkin yasal çerçeveyi ve birkaç prosedürü düzenlemektedir. Başlangıçta düzenleyici kurum olarak kurulan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)…

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Gayrimenkul Yatırımlarına Dayalı Türk Vatandaşlığı Başvuruları Av. Ali Yurtsever LLM II.SON ÇERÇEVE DEĞİŞİKLİKLERİNİN ÖZETİ a) 2017 Yılı Başında Yapılan Değişiklikler Yukarıda da belirtildiği üzere, Bakanlar Kurulu tarafından 'Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapan yeni bir karar alınmış ve bu nedenle için yeni bir politika…

Zamanaşımı Nedeni ile Mülkiyet Edinimi

II. GEÇERLİLİK ŞARTLARI Yukarıda 713. maddede belirtilen haktan yararlanılabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekir. İlgili maddenin 1. fıkrası uyarınca, bu haklardan yararlanılabilmesi için “tapuda kayıtlı olmayan bir taşınmazın yirmi yıl boyunca davasız olarak…

ANTİ-DAMPING ÖNLEMLERİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ

Tedbir Gerektiren Haller Kanun'un 3. maddesi uyarınca “önlem gerektiren haller; Damping veya sübvansiyona tabi ithalatın Türkiye'deki bir üretim dalında maddi zarara yol açması veya maddi zarar tehdidi oluşturması veya bir üretim kolunun kurulmasını fiziksel olarak geciktirmesi olarak tanımlanmaktadır”. Bu nedenle, anti-damping önlemlerinin alınması için…

Select Language »