Türkiye'de Sağlık Turizmi Hizmetlerinin Kurulması

Yatırımcılar için Stratejik Rehber I. Giriş Türkiye'nin küresel medikal turizm sektöründeki önemi son yıllarda istikrarlı bir şekilde arttı. 338,000 yılında yaklaşık 2020 bin yabancı hastayı ağırlayan ülkeye, bu sayı 624,444'de 2021 bin 1.258'e, 2022'de ise 2023 milyon 1.8 milyona ulaştı. Projeksiyonlar, XNUMX yılında bu rakamın XNUMX milyona ulaşabileceğini gösteriyor. …

Türkiye’de Biyometrik Veri Kullanımının Kilidini Açmak

AİHM ve Türkiye Veri Koruma Kurumu'ndan Kritik Görüşler I. Giriş Dijital alanın günlük hayatlarımızla derinden iç içe geçtiği bir dünyada, veri korumanın önemi göz ardı edilemez. Türkiye, vatandaşlarının haklarını koruma taahhüdünün bir parçası olarak, kişisel ve kişisel bilgilerin işlenmesine ilişkin sıkı düzenlemeler çıkarmıştır.

Türkiye'de Hukuka Uygun Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin 8 İlke

Av. Ali Yurtsever LLM Kişisel Veri İşleme ve LPDP Dijital verileri çevreleyen yasal ortam, yıllar içinde istikrarlı bir şekilde değişmekte ve gelişmektedir. Bu değişikliğin genel hızı, diğer ülkeleri bu yeni kural ve düzenlemelere uyum sağlamaya iten Avrupa'nın GDPR'yi uygulamasıyla arttı. Takip etmek için…

Türkiye'de Kişisel Verilerin Korunması

Av. Ali Yurtsever LLM Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“KVKK”) uygulanmasıyla birlikte veri sorumluları ve veri işleyenlere yeni kurallar ve yükümlülükler getirilmiştir. LPDP ayrıca bu yükümlülükleri ihlal edenlere ciddi para cezaları ve hapis cezaları öngörmüştür. Ne yazık ki, çoğu veri denetleyicisi/işleyicisi…

İdari Para Cezalarına İtiraz

Türkiye Veri Koruma Kurumu Tarafından Verilen İdari Para Cezalarına Nasıl İtiraz Edilir Av. Ali Yurtsever LLM 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ikincil düzenlemelerinin uygulanması ile KVKK yükümlülüklerine aykırılıkları izlemekle görevli Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVK) kişilere idari para cezası vermeye başlamıştır. ve/veya yükümlülüklerini ihlal eden şirketler…

Ticari Elektronik İletiler

Ticari Elektronik İletiler ve İleti Yönetim Sistemi Kayıt Süreci Av. Ali Yurtsever LLM 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un (Kanun) yürürlüğe girmesiyle birlikte birçok firma tarafından tanıtım ve reklam amaçlı kullanılan ticari elektronik iletilerin kullanıcılara ve müşterilere iletilmesi belirli şart ve koşullara tabidir. . Son yaşananların ardından…

Türkiye'de Sınır Ötesi Veri Aktarımları ve Veri Koruma Kurulu'nun Amazon Türkiye Kararının Etkileri

Av. Ali Yurtsever LLM Veri Koruma Kurulu, geçtiğimiz günlerde yeni bir karar yayınlayarak Amazon Türkiye'ye veri koruma ve e-ticaret mevzuatını ihlal ettiği ve özellikle yurtdışı iştiraklerine veri aktarımları nedeniyle hukuka aykırı sınır ötesi veri aktarımları nedeniyle 1.100.000 TL para cezası verdi. İleride kararın Türkiye'deki veri aktarımları açısından ciddi sonuçları olacak ve bu sonuçları daha iyi anlamak için…

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BİYOMETRİK VERİLERİN TÜRKİYE'DE KULLANILMASI

I.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA GENEL BAKIŞ Kişisel verilerin korunması, özellikle Avrupa Birliği'ne geçiş prosedürleri nedeniyle Türkiye'de uzun yıllardır tartışmalı bir konuydu. Türkiye, 108 Sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesine İlişkin Kişilerin Korunmasına İlişkin Avrupa Birliği Sözleşmesini (Sözleşme 108) imzalamış ve dolayısıyla taraf olmasına rağmen…

Select Language »