KURUMLAR VERGİSİ HUKUKU - VERGİ NUMARASI, BEYAN VERME VE TÜRKİYE'DE FATURALANDIRMA

A. Genel Bakış Bir önceki yazımızda (Kurumlar Vergisi 101) özetlendiği gibi, Türkiye özellikle kurumlar vergisi konusunda çok sayıda kanun ve ikincil düzenleme ile düzenlenen oldukça karmaşık bir vergi sistemine sahiptir. Yukarıda belirtildiği gibi, vergi türüne bağlı olarak vergi beyannamelerinin sunulması için farklı vergi döngüleri ve farklı süreler vardır. İçinde …

KURUMLAR VERGİSİ HUKUKU REHBERİ

A. Genel Bakış Türkiye, çok sayıda ayrı kanun, yönetmelik, tebliğ ve müteakip değişikliklerle uygulanan karmaşık bir vergi sistemine sahiptir. Buna göre Türk Vergi Sistemini düzenleyen başlıca yasal metinler 213 Ocak 4 tarihli ve 1961 sayılı Vergi Usul Kanunu (Vergi Usul Kanunu), 5520 Haziran 13 tarihli 2006 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (Kurumlar Vergisi Kanunu), Değer…

Türkiye'de Dijital Hizmet Vergisi Tanıtıldı

Türkiye'de Uygulanan Dijital Hizmet Vergisine İlişkin Yeni Mevzuat 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu (Kanun) ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması 07.12.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Mevzuat, dijital hizmetlerden alınan vergiler, otellerden alınan vergiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok sayıda önemli vergi önlemi içermektedir.

Select Language »