Türkiye'deki Sermaye Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri

Av. Ali Yurtsever 1. Genel Bakış Türkiye'deki sermaye şirketlerinin (JSC'ler ve LLC'ler) yönetim kurulu üyelerinin görev, sorumluluk ve yükümlülüklerini düzenleyen ana mevzuat 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'dur (TTK). Kural olarak TTK, Yönetim Kurulu Üyelerinin temkinli birer yönetici olarak hareket etmelerini ve şirket çıkarlarını korumalarını şart koşar…

TÜRKİYE'DE SERMAYE YATIRIMI

Av. Ali Yurtsever 1. GENEL BAKIŞ Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, hem ulusötesi hem de yerel birçok farklı gelişme, Türkiye'deki sermaye yatırımını yabancı yatırımcılar için daha arzu edilir ve ulaşılabilir bir fırsat haline getirmede etkili oldu. Bu gelişmeler, küresel sosyo-politik değişimlerden Türkiye'nin son birkaç yıldır yaşamakta olduğu iç ekonomik sorunlara kadar uzanmaktadır.

KURUMLAR VERGİSİ HUKUKU - VERGİ NUMARASI, BEYAN VERME VE TÜRKİYE'DE FATURALANDIRMA

A. Genel Bakış Bir önceki yazımızda (Kurumlar Vergisi 101) özetlendiği gibi, Türkiye özellikle kurumlar vergisi konusunda çok sayıda kanun ve ikincil düzenleme ile düzenlenen oldukça karmaşık bir vergi sistemine sahiptir. Yukarıda belirtildiği gibi, vergi türüne bağlı olarak vergi beyannamelerinin sunulması için farklı vergi döngüleri ve farklı süreler vardır. İçinde …

KURUMLAR VERGİSİ HUKUKU REHBERİ

A. Genel Bakış Türkiye, çok sayıda ayrı kanun, yönetmelik, tebliğ ve müteakip değişikliklerle uygulanan karmaşık bir vergi sistemine sahiptir. Buna göre Türk Vergi Sistemini düzenleyen başlıca yasal metinler 213 Ocak 4 tarihli ve 1961 sayılı Vergi Usul Kanunu (Vergi Usul Kanunu), 5520 Haziran 13 tarihli 2006 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (Kurumlar Vergisi Kanunu), Değer…

Türkiye' de Şirket Tahvili Nasıl İhraç Edilir?

Av. Bir Kaynak Artırma Yöntemi Olarak Ali Yurtsever LLM Şirket Tahvili Sermaye piyasası araçlarının karmaşık yapısı içinde şirket tahvili ihracı, şirketlere yeni kaynak yaratmada etkin bir yöntem olarak öne çıkıyor. Şirketlerin yeni fonlara hızlı bir şekilde erişmesine izin vermek, yeni işe alım uygulamalarını destekleyebilir ve ekonomiye fayda sağlayabilir, bu nedenle…

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Yükümlülükleri

Yönetim Kurulu üyelerinin sorumlulukları TTK'nın 553. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre yönetim kurulu üyeleri, ancak kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kendi kusurları ile yerine getirmedikleri takdirde, şirketin hissedarlarına ve şirket alacaklılarına (ilgili üçüncü şahıslara) verdikleri zararlardan sorumlu olabilirler. . Yönetim Kurulu Üyelerinin eylemlerinden dolayı sorumlu tutulabilmesi için yukarıda belirtilen iki şartın bir arada bulunması gerekir.

TÜRKİYE'DE ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ – BÖLÜM II

TÜRKİYE'DE HİSSE DEVİRLERİNDE ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ROLÜ Av. Ali Yurtsever LLM I. GENEL BAKIŞ Şirketler hukuku ve hisse devir serisinin I. Kısmında, Türkiye'de anonim şirketlerde (JSC) hisse devirlerine ilişkin genel kural ve prosedürleri inceledik. Her ne kadar her türlü hisse için genel prosedürler detaylı olarak gözden geçirilse de…

Select Language »