Türkiye'de Sağlık Turizmi Hizmetlerinin Kurulması

Yatırımcılar için Stratejik Rehber I. Giriş Türkiye'nin küresel medikal turizm sektöründeki önemi son yıllarda istikrarlı bir şekilde arttı. 338,000 yılında yaklaşık 2020 bin yabancı hastayı ağırlayan ülkeye, bu sayı 624,444'de 2021 bin 1.258'e, 2022'de ise 2023 milyon 1.8 milyona ulaştı. Projeksiyonlar, XNUMX yılında bu rakamın XNUMX milyona ulaşabileceğini gösteriyor. …

Türkiye'deki Sermaye Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri

Av. Ali Yurtsever 1. Genel Bakış Türkiye'deki sermaye şirketlerinin (JSC'ler ve LLC'ler) yönetim kurulu üyelerinin görev, sorumluluk ve yükümlülüklerini düzenleyen ana mevzuat 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'dur (TTK). Kural olarak TTK, Yönetim Kurulu Üyelerinin temkinli birer yönetici olarak hareket etmelerini ve şirket çıkarlarını korumalarını şart koşar…

TÜRKİYE'DE SERMAYE YATIRIMI

1. GENEL BAKIŞ Son birkaç yılda, hem ulusötesi hem de yerel birçok farklı gelişme, Türkiye'deki sermaye yatırımını yabancı yatırımcılar için daha arzu edilir ve yaklaşılabilir bir potansiyel haline getirmede etkili olmuştur. Bu gelişmeler, küresel sosyo-politik değişimlerden Türkiye'nin son birkaç yıldır yaşadığı iç ekonomik sorunlara kadar uzanıyor ve bu da onu uygun fiyatlı hale getiriyor…

KURUMLAR VERGİ KANUNU 102

Türkiye'de Vergi Numarası, Döngüler, Beyanname Verme ve Faturalama A. Genel Bakış Bir önceki yazımızda (Kurumlar Vergisi 101 -link-) özetlediğimiz gibi, Türkiye, özellikle söz konusu olduğunda çok sayıda kanun ve ikincil düzenleme ile düzenlenen oldukça karmaşık bir vergi sistemine sahiptir. kurumlar vergisine. Yukarıda belirtildiği gibi, farklı vergi döngüleri ve farklı süreler vardır…

KURUMLAR VERGİ KANUNU 101

YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN BAŞLANGIÇ KILAVUZU A. Genel Bakış Türkiye, çok sayıda ayrı kanun, yönetmelik, tebliğ ve müteakip değişikliklerle uygulanan karmaşık bir vergi sistemine sahiptir. Buna göre, Türk Vergi Sistemini düzenleyen başlıca yasal metinler, 213 Ocak 4 tarihli ve 1961 sayılı Vergi Usul Kanunu (Vergi Usul Kanunu), 5520 Haziran tarihli ve 13 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, …

Türkiye'de Şirket Tahvili Nasıl İhraç Edilir?

Türkiye'de Fon Toplama ve Özel Sektör Tahvil İhracı Rehberi Fon Toplama Yöntemi Olarak Türkiye'de Özel Sektör Tahvil İhracı Sermaye piyasası araçlarının karmaşık yapısı içerisinde, Türkiye'de özel sektör tahvili ihracı, şirketlere yeni fon sağlamanın etkili bir yöntemi olarak öne çıkıyor. Şirketlerin yeni fonlara hızla erişmesine izin vermek, destekleyebilir…

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Yükümlülükleri

Yönetim Kurulu üyelerinin sorumlulukları TTK'nın 553. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre yönetim kurulu üyeleri, ancak kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kendi kusurları ile yerine getirmedikleri takdirde, şirketin hissedarlarına ve şirket alacaklılarına (ilgili üçüncü şahıslara) verdikleri zararlardan sorumlu olabilirler. . Yönetim Kurulu Üyelerinin eylemlerinden dolayı sorumlu tutulabilmesi için yukarıda belirtilen iki şartın bir arada bulunması gerekir.

Select Language »