Türk Üniversitelerinde Yabancı Akademisyenlerin Görevden Erken Alınması

Av. Ali Yurtsever LLM I. Türkiye'deki Yabancı Akademisyenlerin Hukuki Durumu Üniversitelerde istihdam edilen akademik personelin (ve yabancı akademisyenlerin) hukuki statüleri, ağırlıklı olarak yüksek mahkemeler tarafından verilen çelişkili kararlar ve içtihatlar nedeniyle uzun süredir tartışma konusu olmuştur ( Yargıtay ve Danıştay). Bu konudaki asıl mesele…

İŞ SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK İŞ KANUNUNA GÖRE İŞVERENLER TARAFINDAN FESHİ

I. GENEL BAKIŞ Türk İş Kanununda (Kanun) iş sözleşmelerinin feshi için iki ayrı sistem öngörülmüştür. İlk sistem 'fesih özgürlüğü' (Madde 17) olarak belirtilmiştir, bu da esas olarak işverenin iş sözleşmesini uygun gördüğü şekilde feshetmekte özgür olduğu anlamına gelir, ancak sözleşmenin …

TÜRKİYE'DEKİ YABANCILAR İÇİN ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARI

 I. GENEL BAKIŞ Türkiye, çalışma izni başvuru prosedürlerinin çok sayıda kritere bağlı olduğu yabancı istihdam konusunda oldukça katı bir politikaya sahiptir. Çalışma izni başvurularına ilişkin düzenlemelerin oldukça karmaşık olduğunu ve çalışma izinleriyle ilgili temel düzenlemenin 6735 Sayılı Uluslararası İş Kanunu (Kanun) olmasına rağmen en çok …

Select Language »