Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Gayrimenkul Yatırımlarına Dayalı Türk Vatandaşlığı Başvuruları Av. Ali Yurtsever LLM I. GENEL BAKIŞ Son çerçeve değişikliklerine kadar Türkiye yabancılara vatandaşlık verilmesi konusunda çok katı bir politika izliyordu ve özellikle Türk vatandaşlığını herhangi bir yatırıma dayalı olarak vermiyordu. Bu kadar katı bir politikanın nedenleri geniş çapta kabul görse de değişkenlik gösteriyor…

Zamanaşımı Nedeni ile Mülkiyet Edinimi

I. GENEL DEĞERLENDİRME Taşınmazlara ilişkin günümüzde en sık karşılaşılan sorunlardan biri, intikal eden taşınmazların yeni sahipleri tarafından bilinmemesi/tespit edilmemesi, yeni malikin tapuya tescil edilmesi veya söz konusu taşınmazların malik tarafından tamamen unutulması, bu taşınmazlar üçüncü şahıslar tarafından şu amaçlarla kullanılmakta ve değerlendirilmektedir…

Select Language »