Kurumsal Yönetim ve Bakım

Yeni yatırımcılar için kuruluş ve şirket tescilinin tamamlanması işin sadece yarısıdır, çünkü yeni başlayanlar ve yeni yatırımlar ile ilgili en önemli konulardan biri kuruluşun ilk yılında şirket bakımıdır.

Bu, yeni yabancı yatırımcıların ticari ve şirket yasalarının karmaşık yasama alanında gezinmesini ve ayrıca yeni çalışanların vergi beyannamelerini ve sosyal güvenlik kayıtlarını yönetmesini gerektirdiğinden zor olabilir.

ASY LEGAL'in ekibi, şirketlere ve kurumlara sürekli bir kurumsal bakım hizmeti sağlama konusunda oldukça deneyimlidir. Bu hizmetler, yıllık genel kurul toplantılarının düzenlenmesi ve tescili, şirketlerin yönetim kurulu üye atamalarının takip edilmesi ve süresi sona eren atamaların yenilenmesi, belirli yönetim kurulu üyelerine veya üçüncü kişilere yeni imza yetkileri (sınırlı yetkiler de olabilir) verilmesi ve gerekli durumlarda ilgili devlet kurumlarına gerekli başvurular.

ASY LEGAL olarak, şirketlerin vergi ve sosyal güvenlik beyannamelerinin özenle ele alınmasını sağlamak için güvenilir ortaklarımız aracılığıyla ikincil hizmetler de sağlamaktayız.

Select Language »