Gümrük Hukuku

Türkiye Gümrük Mevzuatı

Türkiye, sık sık değiştiği için en deneyimli gümrük hukuku ve vergi danışmanlarına bile meydan okuyan oldukça karmaşık bir gümrük ve vergi mevzuatına sahiptir. Devlet sürekli olarak yeni ürünler için yeni mevzuatlar ve görevler getirdiğinden, yabancı bir ihracatçı için yasal çerçevede yapılan son değişiklikleri takip etmek neredeyse imkansız olacaktır. Tecrübesiz bir ihracatçı ve/veya ithalatçı, kolaylıkla dosyalama hatası yapabilir ve ürünler için gümrük limanında idari para cezası veya ek vergi ödemek zorunda kalabilir.

Ticari Politika Tedbirleri ve Dampingle Mücadele

Konuyu daha da karmaşık hale getirmek için, Türkiye, DTÖ üyesi olarak, anti-damping önlemleri de dahil olmak üzere birçok farklı ticari politika önlemine sahiptir. Politika önlemleri, ihracatçıların Türkiye'ye ihraç ettikleri ürünler için daha da fazla ek vergi ödemelerini gerektirebilir ve bu da nakliye maliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Select Language »