Türkiye'de Hukuka Uygun Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin 8 İlke

Av. Ali Yurtsever LLM Kişisel Veri İşleme ve LPDP Dijital verileri çevreleyen yasal ortam, yıllar içinde istikrarlı bir şekilde değişmekte ve gelişmektedir. Bu değişikliğin genel hızı, diğer ülkeleri bu yeni kural ve düzenlemelere uyum sağlamaya iten Avrupa'nın GDPR'yi uygulamasıyla arttı. Takip etmek için…

Türkiye'de Kişisel Verilerin Korunması

Av. Ali Yurtsever LLM Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“KVKK”) uygulanmasıyla birlikte veri sorumluları ve veri işleyenlere yeni kurallar ve yükümlülükler getirilmiştir. LPDP ayrıca bu yükümlülükleri ihlal edenlere ciddi para cezaları ve hapis cezaları öngörmüştür. Ne yazık ki, çoğu veri denetleyicisi/işleyicisi…

Türk Üniversitelerinde Yabancı Akademisyenlerin Görevden Erken Alınması

Av. Ali Yurtsever LLM I. Türkiye'deki Yabancı Akademisyenlerin Hukuki Durumu Üniversitelerde istihdam edilen akademik personelin (ve yabancı akademisyenlerin) hukuki statüleri, ağırlıklı olarak yüksek mahkemeler tarafından verilen çelişkili kararlar ve içtihatlar nedeniyle uzun süredir tartışma konusu olmuştur ( Yargıtay ve Danıştay). Bu konudaki asıl mesele…

Select Language »