Надлежна проверка на интелектуалната собственост

Интелектуалната собственост може да бъде най-важната част от докладите за надлежна проверка, тъй като може да има силен ефект върху покупната цена на целевата компания, тъй като ASY LEGAL ние предоставяме надлежна проверка на ИС за приобретатели и инвеститори на целевото ИС.

Select Language »