Политика и отказ от отговорност за уебсайтове и фирми

Политика на Asy Legal Firm

За да предоставим възможно най-добрата услуга и да се съобразим с индустриалните стандарти, нашият офис има определени правила и откази от отговорност, както е посочено по-долу.


Отказ от отговорност

Информацията, съдържаща се в този уебсайт, е предоставена само за информационни цели и не трябва да се тълкува като правен съвет по какъвто и да е въпрос. Предаването и получаването на информация, съдържаща се на този уебсайт, изцяло или частично, или комуникацията с ASY LEGAL и/или някой от нейните членове по имейл, телефон или чрез този уебсайт по никакъв начин не представлява или създава адвокат -клиентска връзка между ASY LEGAL и всеки получател. Не трябва да се изпраща поверителна информация на ASY LEGAL или на някой от нейните членове в отговор на този уебсайт или някое от съдържанието му. Ако някаква поверителна информация бъде предоставена по такъв начин, това няма да създаде отношения между адвокат и клиент и следователно ASY LEGAL не е правно задължен да пази тази информация поверителна и такава информация може да бъде споделяна с трети страни, когато е необходимо. Материалът на този уебсайт може да не отразява най-актуалните правни промени. Съдържанието и тълкуването на закона, разглеждано тук, подлежи на преразглеждане и по никакъв начин не може да се разчита само като съвет на адвокат без допълнително проучване. В това отношение ASY LEGAL се отказва от всякаква отговорност по отношение на действия, предприети или непредприети въз основа на съдържанието на този уебсайт. 


Правна информация

Този уебсайт и цялото му съдържание са предназначени само за информационни цели и нищо, отбелязано в него, не трябва да се счита за правен съвет от всякакъв вид. Преглеждането на информация през този уебсайт или попълването и изпращането на запитвания чрез формуляра за запитване или директно на предоставените имейл адреси не представляват никакви правни и/или отношения адвокат-клиент с членове на ASY LEGAL по какъвто и да е начин или форма и каквато и да е информация, предадена в такъв начин не се счита за поверителна информация.


Правила за поведение

Членовете на ASY LEGAL са адвокати, приети в адвокатската колегия на Истанбул (и в Турската адвокатска колегия) и са обвързани с всички приложими професионални правила за поведение на адвокатите в Турция. 


Поверителност

Членовете на ASY LEGAL имат професионално задължение и са правно обвързани от закона да пазят частна и поверителна по всяко време всяка и цялата информация, предадена от клиентите в рамките на естеството на взаимоотношенията с адвокат и клиенти.

Моля, имайте предвид също, че по време на вашето използване на този уебсайт, уебсайтът анонимизира статистически данни, които да бъдат използвани за по-нататъшно подобряване на уебсайта. Тези статистически данни за използване ще включват данни, свързани с вас, но които няма да ви идентифицират конкретно или да позволят на трети страни да ви идентифицират конкретно. В допълнение към статистическите данни, ASY LEGAL може също да използва вашия IP адрес, за да помогне за диагностициране на проблеми със своите сървъри, за администриране на уебсайта и/или за извършване на анализ на клиентския трафик. Уебсайтът може също да изпраща безвредни бисквитки на вашия компютър, за да проследи вашето използване. Бисквитките не съдържат злонамерен софтуер или вируси и не получават информация от паметта на компютъра. Можете да промените настройките на браузъра си, за да блокирате бисквитките или да накарате съответния браузър да издаде предупреждение при изпращане на бисквитки.


Select Language »