Продуктово пиратство

Турция е един от най-големите центрове в продуктовото пиратство, използван като мост между Китай и останалия свят, а също така има огромна роля в производството на фалшиви стоки, за съжаление няма лесен начин за борба с него. Организацията на обединените нации оценява генерираните фалшиви добри продажби по света на над 200 милиарда евро. Фалшивите стоки не са само луксозни стоки, те варират от автомобилни части до бебешки формули. Според нов доклад на ОИСР и Службата за интелектуална собственост на ЕС (EUIPO) Турция сега представлява 3.3% от световната търговия с фалшиви и пиратски стоки. Фалшивите продукти, особено в сектори като медицински продукти, козметика и хранително-вкусова промишленост, представляват сериозна опасност за здравето и безопасността на потребителите.

Като ASY LEGAL ние работим в тясно сътрудничество с митниците, правоприлагащите органи и частните детективи за борба с пиратството на продукти в Турция. Когато подпомагаме нашите клиенти, ние използваме различни видове мерки, предвидени от гражданското и наказателното право, за да разработим цялостна стратегия за овладяване на проблема.

Select Language »