Споразумения за дистрибуция съгласно турското законодателство

I. Правно състояние на споразуменията за дистрибуция Споразуменията за дистрибуция нямат ясна дефиниция от турското законодателство и следователно са сложен и уникален вид споразумение. Те могат най-общо да се дефинират като споразумения, позволяващи разпространението на произведените стоки на клиенти и крайни потребители, когато производителят на конкретна стока се съгласява с...

Значението на надлежната проверка

Емир Аксой LL.M, LL.M. IP В по-широк смисъл Due Diligence означава оценка на компания от бъдещ купувач чрез разследване и анализ на целева компания. В този член нашата цел е да предоставим преглед на това как да изготвим доклад за надлежна проверка (наричан по-долу „DD“) и с...

ЗНАЧЕНИЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Емир Аксой LL.M., LL.M. Споразуменията за конфиденциалност на IP или известни още като Споразумения за неразкриване (NDA) често се използват между компаниите, за да защитят тяхната поверителна информация, разработена технология, ноу-хау и/или търговски тайни, които могат да бъдат предоставени на получаващата страна по време на тяхното взаимодействие. Общата практика в индустрията е тези NDA да са толкова кратки, колкото...

Select Language »