Предсрочно уволнение на чуждестранни преподаватели в турските университети

Av. Ali Yurtsever LLM I. Правна позиция на чуждестранните учени в Турция Правната позиция на академичния персонал (и чуждестранните академици), наети в университетите, е била предмет на дългогодишни дебати, главно поради противоречивите решения и прецеденти, издадени от по-висшите съдилища ( Апелативен съд и Държавен съвет). Основният проблем с това…

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ Съгласно ТУРСКОТО ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

I. ПРЕГЛЕД Има две отделни системи, предвидени в турския закон за труда (Закона) за прекратяване на трудови договори. Първата система се отбелязва като „свобода на прекратяване“ (чл. 17), което по същество означава, че работодателят е свободен да прекратява трудовите договори, както сметне за добре, при условие че договорът е...

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА ЗА ЧУЖДЕНИ В ТУРЦИЯ

 I. ПРЕГЛЕД Турция има доста строга политика по отношение на чуждестранната заетост, където процедурите за кандидатстване за разрешителни за работа са обвързани с множество критерии. Трябва да се отбележи, че разпоредбите относно заявленията за разрешителни за работа са доста сложни и въпреки че основният регламент относно разрешенията за работа е Международният трудов закон № 6735 (Законът), повечето ...

Select Language »