КАПИТАЛНА ИНВЕСТИЦИЯ В ТУРЦИЯ

Av. Ali Yurtsever 1. ОБЩ ПРЕГЛЕД През последните няколко години няколко различни развития, както транснационални, така и местни, оказаха влияние върху превръщането на капиталовите инвестиции в Турция в по-желана и достъпна перспектива за чуждестранните инвеститори. Тези развития варират от глобални социално-политически промени до вътрешни икономически проблеми, които Турция изпитва през последните няколко години, което прави...

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНИ ДАНЪЧКИ 102 – Данъчен номер, цикли, подаване на декларации и фактуриране в Турция

A. Общ преглед Както е обобщено в предишната ни статия (Корпоративен данък 101), Турция има доста сложна данъчна система, регулирана от множество закони и подзаконови актове, особено когато става въпрос за корпоративен данък. Както бе отбелязано по-горе, има различни данъчни цикли и различна продължителност за подаване на данъчни декларации в зависимост от вида на данъка. В…

КОРПОРАТИВНО ДАНЪЧНО право 101 – РЪКОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ

A. Преглед Турция има сложна данъчна система, въведена с множество отделни закони, наредби, комюникета и последващи изменения. Съответно, основните правни текстове, регулиращи турската данъчна система, са Закон за данъчното производство № 213 от 4 януари 1961 г. (Закон за данъчното производство), Закон за корпоративния данък № 5520 от 13 юни 2006 г. (Закон за корпоративния данък), Стойност ...

Как да издавате корпоративни облигации в Турция

Av. Корпоративните облигации на Ali Yurtsever LLM като метод за набиране на средства В сложната структура на инструментите на капиталовия пазар, емитирането на корпоративни облигации се откроява като ефективен метод за набиране на нови средства за компаниите. Разрешаването на бърз достъп на компаниите до нови средства може да подкрепи нови практики за наемане и да е от полза за икономиката, така че практиката на...

Правни задължения на членовете на борда в акционерните дружества

Задълженията на членовете на съвета са уредени по чл. 553 от КТС. Съответно членовете на управителния съвет могат да носят отговорност за щетите, причинени на дружеството на неговите акционери и на кредиторите на дружеството (свързани трети лица) само в случай, че не изпълнят задълженията си, произтичащи от закона и устава по тяхна вина . Две посочени по-горе условия трябва да съществуват едновременно, за да държат членовете на борда отговорни за своите действия.

СПЕЦИАЛНИ ТРАНСФЕРИ В ТУРЦИЯ – ВИЗУАЛНО РЕЗЮМЕ

Като част от нашата поредица за прехвърляне на акции и корпоративно право, ние вече анализирахме правилата и процедурите за прехвърляне на акции в акционерни дружества (Част-I) и ролята на регистрите на акциите в такива сделки (Част-II). Поради сложния характер на тези транзакции, ние създадохме и инфографика, за да направим информацията повече...

ПРЕВОД НА АКЦИИ В АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА В ТУРЦИЯ – ЧАСТ II

РОЛЯТА НА АКЦИИТЕ НА КОМПАНИЯТА ПРИ ПРЕВОДИТЕ НА АКЦИИ В ТУРЦИЯ Av. Ali Yurtsever LLM I. ПРЕГЛЕД В Част I от поредицата за корпоративно право и прехвърляне на акции ние разгледахме общите правила и процедури, свързани с прехвърлянето на акции в акционерни дружества (АД) в Турция. Въпреки че общите процедури бяха разгледани подробно за всички видове акции...

ПРЕВОД НА АКЦИИ В АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА – ЧАСТ I

СПЕЦИАЛНИ ПРЕВОДИ В ТУРЦИЯ – ЧАСТ I Av. Ali Yurtsever LLM Преглед Прехвърлянето на акции в акционерни дружества в Турция може да бъде доста сложен предмет поради многобройните правила и процедури, регулиращи транзакциите по прехвърляне. Акционерните дружества, отбелязани като „Anonim Şirket“ на турски (JSC), са вид капиталови дружества, предвидени от…

ОСНОВАВАНЕ НА КОМПАНИЯ В ТУРЦИЯ (ИНКОРПОРАЦИЯ)

I. ПРЕГЛЕД Има относително малко ограничения на капитала, наложени на предприятията в Турция, и въпреки че процедурите по учредяване могат да бъдат доста сложни, на чужденците е разрешено свободно да инвестират в предприятия и дори им е позволено да притежават пълна/еднолична собственост върху капиталова компания. Тъй като е сравнително лесно за чужденците да инвестират в Турция, избирайки ...

Select Language »