Патентно право

Ние работим с нашите клиенти от широк спектър от индустрии, за да управляваме техните права върху интелектуална собственост, включително патенти, търговски марки, авторски права, търговски тайни и ноу-хау. Имаме богат опит в патентни спорове, които могат да отидат до изпитания и проблеми с патентно лицензиране на нашите клиенти.

Select Language »