Митническо право

Митническо законодателство в Турция

Турция има доста сложно митническо и данъчно законодателство, което дори предизвиква най-опитните митнически закони и данъчни консултанти, тъй като се променя често. За чуждестранен износител би било почти невъзможно да бъде в крак с последните промени в правната рамка, тъй като държавата постоянно въвежда нови закони и мита за нови продукти. Неопитният износител и/или вносител може лесно да допусне грешка в документацията и да бъде задължен да плати административни глоби или допълнителни мита за продуктите на митническото пристанище.

Мерки на търговската политика и антидъмпинг

За да усложни още повече нещата, Турция, като член на СТО, също има няколко различни мерки на търговската политика, включително антидъмпингови мерки. Мерките на политиката може да изискват износителите да плащат още повече допълнителни данъци за продуктите, които изнасят за Турция, което може значително да повлияе на разходите им за доставка.

Select Language »