Стартиращи фирми

Въпреки че законът позволява учредяването на „лични дружества“ (където собствениците на компании носят пълна отговорност с личните си активи за всички и всички дългове на компанията), капиталовите дружества са най-често срещаната форма на стопански субекти в Турция, използвана както от местни, така и от чуждестранни инвеститори.

Съответно, инвеститорите могат да изберат да включат нова компания като част от стартиращо предприятие. Тук отново трябва да се отбележи, че е разрешена пълната собственост (100%) на турски корпоративни субекти от чуждестранни (нерезидентни) компании и/или чуждестранни физически лица.

Нашата цел особено за стартиращи фирми е да предоставим на нашите клиенти широк спектър от правни и стратегически услуги. Стартирането на бизнес от нулата може да бъде предизвикателна задача. Ние предоставяме експертния опит, опит и преценка, необходими, за да насочваме стартиращите фирми през минното поле на правни проблеми, с които могат да се сблъскат на пазара.

Select Language »