Закона за недвижимите имоти

Турция, особено Истанбул, е процъфтяващ пазар за инвестиции в недвижими имоти. Нашият екип покрива всички области на правото на недвижими имоти от юридически дю дилиджънс, сливания и придобивания, използване на земята, планиране и развитие, строителство, финансиране, инвестиции, спорове между наемодатели и наематели, лизинг, секюритизация, учредяване на ипотеки, екологично право, застраховка. Нашата надлежна проверка ще осигури на нашите клиенти по-добро чувство за сигурност по отношение на тежести, собственост и всички съответни разрешителни.

Ние сме тук, за да ви помогнем през целия път от началото до края на всяка необходима сделка с недвижими имоти с нашия опитен екип в тази област.

Select Language »