Закон за географските указания

Защитата на географските указания и традиционните специалитети е включена в турския закон за интелектуална собственост №: 6769 (“Закон за интелектуалната собственост“), който влезе в сила през януари 2017 г. Новият закон предоставя сравнително по-широк обхват на закрила на географските указания, отколкото на нерегистрираните указания. Нашият екип по IP има опит в регистрирането на вашите географски указания в Турция и в справянето с всички други въпроси, свързани с географските указания, които могат да възникнат.

Select Language »