Закон за авторското право

Защитата на авторското право в Турция се регулира от Закона за интелектуалните и художествените произведения № 5846.

Турция също е член на множество международни споразумения, свързани със Закона за авторското право, които са изброени по-долу:

  1. Бернска конвенция за закрила на литературните и художествените произведения;
  2. Споразумение TRIPS;
  3. Парижка конвенция;
  4. Женевска конвенция за защита на производителите на звукозаписи срещу неразрешено възпроизвеждане на техните звукозаписи;
  5. Римска конвенция за закрила на изпълнителите, производителите на звукозаписи и излъчващите организации 1961 г.;
  6. Договор на СОИС за авторско право;
  7. Мадридски протокол; и
  8. Европейска конвенция за съвместна кинематографска продукция.

Турските и турските уеб страници за съжаление са пълни с нарушения на авторски права, особено за книги, филми и телевизионни предавания. Като ASY LEGAL ние се борим за правата на собствениците на авторски права да спират тези нарушения и да завеждат необходимите граждански и наказателни дела срещу нарушителите. Ние също така съдействахме на широк кръг от наши клиенти от различни сектори по техните лицензионни споразумения за авторски права.

Select Language »