Али Юрцевер

– LLM–

КОНТАКТИ Аз Али Юрцевер

Телефон: + 90 212 217 97 78
ali.yurtsever@asylegal.com

Али Юрцевер е партньор-основател на ASY LEGAL и неговия водещ практикуващ. Завършил е юридическия факултет на Истанбулския университет Билги през 2011 г., посещава магистърска степен. програма в университета в Маастрихт през следващата година и в момента е регистрирана в адвокатската колегия на Истанбул. Преди това е работил във водещи бутикови адвокатски кантори в Истанбул и в момента консултира широк кръг от клиенти по търговски и корпоративни въпроси.

     Практически ледени зони
 • Корпоративно право
 • Корпоративно управление и поддръжка
 • Закон за енергетиката
 • Сливания и придобивания
 • Защита на данните и поверителност
 • Търговско и договорно право
 • Съдебни спорове и уреждане на спорове
 • Митническо право и мерки на търговската политика
 • Закон за недвижимите имоти
 • Семейно и наследствено право
     Образование
 • Университет Маастрихт, Юридически факултет (кандидат магистърска степен)
 • Университет Билги в Истанбул, Юридически факултет (LL.B.)
 • Училището Koc
    Други езици
 • English
Select Language »